Privacyverklaring

SANICO, gevestigd aan Veedijk 59 te 2300 Turnhout, hecht veel waarde aan de privacy van de bezoekers van zijn website en draagt er zorg voor dat de bij dit bezoek verschafte informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven gaat u er akkoord mee dat we deze gebruiken overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens

We gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn gegeven om informatie of diensten aan te vragen of om te reageren op een vacature.
We bewaren deze niet langer dan nodig is voor de uitvoering van uw opdracht. We verstrekken ze niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht of we daartoe verplicht zijn op basis van een wettelijke bepaling of door een rechterlijke uitspraak.

Cookies

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van uw gegevens

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen in voege om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sanico.eu.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te doen verwijderen. U kan vragen dat uw gegevens gewist worden wanneer ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van uw opdracht, wanneer er geen rechtmatig doel meer bestaat voor de verwerking of wanneer u uw toestemming voor de gegevensverwerking wenst in te trekken. U kan uw verzoek daartoe sturen naar info@sanico.eu.
U heeft daarnaast het recht om klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanico bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijziging Privacyverklaring

Sanico kan deze Privacyverklaring steeds wijzigen en raadt u dan ook aan deze webpagina geregeld te bezoeken om de geldende versie te kennen.